Spis najważniejszych norm dla GD&T i GPS

GD&T – GPS Definicja

Tolerowanie i wymiarowanie geometryczne – określanie wymagań na
rysunkach z wykorzystaniem tolerancji geometrycznych za pomocą
których określamy dopuszczalne odchyłki:

– profilu
– kształtu
– kierunku
– położenia
– bicia

Wyżej wymienione warunki odnosimy do geometrii nominalnej określonej
na rysunku i modelu 3D.

GD&T
Geometric Dimensioning and Tolerancing
Standard według ASME
(American Society of Mechanical Engineers)
Podstawowa norma
ASME Y14.5M-2009 - Dimensioning and Tolerancing

GPS
Geometrical Product Specification
Standard według ISO
(International Organization for Standardization)
Podstawowa norma
ISO 1101 - Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical
tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out


Podstawowa różnica w praktyce pomiędzy GD&T a GPS


Zapis rysunkowy (rysunek według normy ASME lub ISO)

1_1jpg


Interpretacja

GD&T 
(interpretacja według ASME)             GPS (interpretacja według ISO)


4_1jpg


GD&T – Tolerancja wymiaru (np. średnica wałka) ogranicza odchyłki kształtu detalu. Zasada Taylora (powłoki) ma charakter domyślny 

(Reguła nr 1 według ASME).


GPS – Obowiązuje zasada niezależności która stanowi, że każda tolerancja musi być rozpatrywana osobno a wymiary (np. średnica wałka) nie ograniczają odchyłek kształtu ww detali.

Zasada Taylora zastosowana jest tylko po wprowadzeniu modyfikatora 5jpg


© 2017 MS Technical Support