Nowości MS Technical Support

2019-07-15
W ramach nowego podręcznika, wprowadziliśmy szereg ciekawych wizualizacji 3D. W przykładzie poniżej, widzimy tolerancję pozycji w różnych wariantach.

Mamy tutaj tolerancję pozycji w celu kontroli bazy C, tolerancji pozycji względem baz (szerokie pole tolerancji) oraz tolerancję pozycji dla otworów w szyku (zawężone pole tolerancji).

© 2019 MS Technical Support Michał Sieradzki

2019-07-10
Do oferty wprowadziliśmy nowy zestaw projektowy. Tym razem mowa tutaj o szyku otworów usytuowanych w jednej linii (szereg otworów tworzących jedną wspólną oś). Ten temat często wraca do nas w postaci pytań o gotowe rozwiązanie konstrukcyjne i powiązany z tym zapis rysunkowy. Teraz mamy na to gotową odpowiedź w postaci zestawu projektowego obejmującego ćwiczenie rysunkowe oraz gotowe wydruki 3D.

© 2019 MS Technical Support Michał Sieradzki

2019-04-25
W dniach 25-26 kwietnia przeprowadziliśmy szkolenie zorganizowane w hotelu Atena w Mielcu.
Szkolenie "GD&T-GPS Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych" zostało przeprowadzone jako kontynuacja szkolenia "GD&T-GPS Zastosowanie w Praktyce".


© 2019 MS Technical Support Michał Sieradzki

2019-04-14
Uzupełniliśmy zestawy projektowe o kolejną pozycję. Tym razem celem jest wykorzystanie szyku otworów oraz "przeniesiony" układ bazowy. 

Komplet stanowią wydruki 3D , rysunki przygotowane dla kursantów oraz wizualizacja pól tolerancji w przestrzeni 3D.


© 2019 MS Technical Support Michał Sieradzki


2019-02-09
Ukończyliśmy innowacyjny projekt głowicy pomiarowej dla pomiaru momentu sprężyn. Takie rozwiązanie umożliwia zastosowanie jednej głowicy zamiast całego zespołu krążków pomiarowych, dedykowanych dla każdej sprężyny z osobna. 

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie "wózków suwliwych" , które rozprężając się kasują ewentualne luzy wynikające z eksploatacji urządzenia.

© 2019 MS Technical Support Michał Sieradzki


2019-01-20
W ramach ćwiczeń projektowych oraz rozwoju szkolenia "GD&T-GPS Zastosowanie w Praktyce" powstała idea zestawów projektowych. Dzięki zastosowaniu wydruków 3D kursanci są w stanie, w trakcie tworzenia rysunku, na sprawdzenie własnych założeń w praktyce. Wszystko to dzieje się już na etapie projektowania.


© 2019 MS Technical Support Michał Sieradzki


2018-12-26

W odpowiedzi na zainteresowanie naszych klientów, wprowadziliśmy do naszej oferty na rok 2019 nowy podpunkt szkolenia związany z przeglądem norm traktujących o GD&T.
 Jak każdy temat poruszany przez nas tak i tu, przegląd ten ma charakter wysoce praktyczny. 
W trakcie szkolenia trener zapoznaje się z dokumentacją oraz problemami konstrukcyjnymi klienta. Na bazie powyższych informacji proponuje kursantom gotowe rozwiązania opisane w normach dotyczących GD&T. W ten sposób klient otrzymuje rozwiązanie najbardziej dla niego optymalne pod kątem własnej dokumentacji rysunkowej.

© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki