Nowości MS Technical Support

2019-02-09
Ukończyliśmy innowacyjny projekt głowicy pomiarowej dla pomiaru momentu sprężyn. Takie rozwiązanie umożliwia zastosowanie jednej głowicy zamiast całego zespołu krążków pomiarowych, dedykowanych dla każdej sprężyny z osobna. 

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie "wózków suwliwych" , które rozprężając się kasują ewentualne luzy wynikające z eksploatacji urządzenia.

© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki


2019-01-20
W ramach ćwiczeń projektowych oraz rozwoju szkolenia "GD&T-GPS Zastosowanie w Praktyce" powstała idea zestawów projektowych. Dzięki zastosowaniu wydruków 3D kursanci są w stanie, w trakcie tworzenia rysunku, na sprawdzenie własnych założeń w praktyce. Wszystko to dzieje się już na etapie projektowania.


© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki


2018-12-26

W odpowiedzi na zainteresowanie naszych klientów, wprowadziliśmy do naszej oferty na rok 2019 nowy podpunkt szkolenia związany z przeglądem norm traktujących o GD&T.
 Jak każdy temat poruszany przez nas tak i tu, przegląd ten ma charakter wysoce praktyczny. 
W trakcie szkolenia trener zapoznaje się z dokumentacją oraz problemami konstrukcyjnymi klienta. Na bazie powyższych informacji proponuje kursantom gotowe rozwiązania opisane w normach dotyczących GD&T. W ten sposób klient otrzymuje rozwiązanie najbardziej dla niego optymalne pod kątem własnej dokumentacji rysunkowej.

© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki