Nowości MS Technical Support


2018-12-26

W odpowiedzi na zainteresowanie naszych klientów, wprowadziliśmy do naszej oferty na rok 2019 nowy podpunkt szkolenia związany z przeglądem norm traktujących o GD&T.

 Jak każdy temat poruszany przez nas tak i tu, przegląd ten ma charakter wysoce praktyczny. 
W trakcie szkolenia trener zapoznaje się z dokumentacją oraz problemami konstrukcyjnymi klienta. Na bazie powyższych informacji proponuje kursantom gotowe rozwiązania opisane w normach dotyczących GD&T. W ten sposób klient otrzymuje rozwiązanie najbardziej dla niego optymalne pod kątem własnej dokumentacji rysunkowej.
© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki