Pomoce naukowe - Galeria

W trakcie naszych szkoleń z rysunku technicznego na temat GD&T - GPS, stosujemy szeroką gamę pomocy naukowych. Poniżej parę przykładów w celu zobrazowania naszych kompetencji.


Wizualizacje 3D - Tolerancja pozycji 


Projekty 3D - Przykładowy projekt sprawdzianu pomiarowego


Projekty 3D - Przykładowy projekt sprawdzianu pomiarowego


Projekty 3D - Przykładowy projekt sprawdzianu pomiarowego


Projekty 3D - Przykładowy projekt sprawdzianu pomiarowego


Prototypy - Wydruki 3D. Współpraca z firmami dostarczającymi wydruk wielkogabarytowy


Prototypy - Wydruki 3D koncepcyjnych sprawdzianów pomiarowych


Prototypy - Wydruki 3D koncepcyjnych sprawdzianów pomiarowych


Prototypy - Wydruki 3D koncepcyjnych sprawdzianów pomiarowych


Podręcznik


Drukarka 3D 


Szkolenie otwarte - detale


Szkolenie otwarte - detale


Szkolenie otwarte - detale


Szkolenie otwarte - detale


Wizualizacja pól tolerancji w praktyce - wydruk 3D