Pomoce naukowe - Galeria

W trakcie naszych szkoleń z rysunku technicznego na temat GD&T - GPS, stosujemy szeroką gamę pomocy naukowych. Poniżej parę przykładów w celu zobrazowania naszych kompetencji.


Wizualizacje 3D - Tolerancja pozycji 


Modele rzeczywiste - Tolerancja pozycji. Wpływ kolejności baz


Modele rzeczywiste - Bonus wynikający z maximum materiału na bazie


Projekty 3D - Przykładowy projekt sprawdzianu pomiarowego


Projekty 3D - Przykładowy projekt sprawdzianu pomiarowego


Projekty 3D - Przykładowy projekt sprawdzianu pomiarowego


Realizacje w praktyce - Przykłady zastosowań niektórych materiałów


Prototypy - Wydruki 3D koncepcyjnych sprawdzianów pomiarowych


Prototypy - Wydruki 3D koncepcyjnych sprawdzianów pomiarowych


Prototypy - Wydruki 3D koncepcyjnych sprawdzianów pomiarowych


Podręcznik


Drukarka 3D