Szkolenia GD&T - ZAMKNIĘTE


Szkolenia:

 • GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce
 • GD&T - GPS Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych
 


Szkolenie "GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce"


Naszym głównym produktem jest szkolenie z rysunku technicznego traktujące o GD&T-GPS (wykorzystanie tolerancji geometrycznych w celu określenia wymagań rysunkowych). Szkolenie powstało na podstawie wiedzy i doświadczenia naszego trenera, który na bazie kilkunastoletniej praktyki zawodowej w największych zakładach Automotive w Polsce, stworzył unikatowe szkolenie na skalę kraju. Jako były członek Komitetu Technicznego nr 48 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, miał możliwość weryfikacji swoich założeń z poglądami największych autorytetów z dziedziny rysunku technicznego w kraju.

Szkolenie stworzone przez MS Technical Support kładzie nacisk na wykorzystanie teorii w praktyce. Stąd wiele ciekawych i praktycznych zastosowań oraz przykładów. Dodatkowo wizualizacja pól tolerancji na rzeczywistych modelach oraz modelach 3D skutkują bardzo dobrym odbiorem wiedzy przez kursantów.

Największą zaletą szkolenia są jednak warsztaty traktujące o projektowaniu sprawdzianów pomiarowych. Wychodzimy z założenia, że prawdziwy konstruktor oprócz znajomości GD&T, potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce umiejąc zaprojektować sprawdzian dla detalu, który właśnie projektuje. W ten sposób otrzymujemy tandem, który daje nam pewność, że detal oprócz swojej wykonalności da się również zweryfikować poprzez poprawny pomiar w praktyce.

Tego uczymy na naszych szkoleniach.

© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki
Szkolenie "GD&T - GPS Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych"


Szkolenie powstało na bazie podstawowego szkolenia dotyczącego GD&T. Zostało jednak rozwinięte pod kątem klienta oczekującego warsztatów na temat budowy sprawdzianów i podstawek pomiarowych. Stąd szkolenie koncentruje się na tolerancjach i rozwiązaniach układów baz, które są później wykorzystywane właśnie w celu budowy gotowych konstrukcji.

W części warsztatowej, grupa rozwiązuje ćwiczenia związane z układami bazowymi oraz innymi zagadnieniami omówionymi w części teoretycznej szkolenia.

Następnie rozpoczyna projektowanie sprawdzianów na ‘własną rękę’ łącząc dotychczasową wiedzę z praktyką. Każdy zaprojektowany sprawdzian, jest na koniec ćwiczenia złożony z gotowych elementów, które zostały wcześniej wydrukowane na drukarkach 3D.


Tego uczymy na naszych szkoleniach.

© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki
 


Programy szkoleń:Program szkolenia "GT&T - GPS Zastosowanie w Praktyce" - Szkolenie ZAMKNIĘTE
Poniższe opracowanie traktuje cały materiał, który jest punktem wyjścia dla dalszych ustaleń. Po finalnych konsultacjach, otrzymujemy szkolenie stricte dopasowane dla Państwa firmy.

1. GD&T vs GPS
 • nazewnictwo
 • jak rozumieć tolerancje geometryczne
 • normy do wykorzystania w praktyce
 • idea, dlaczego i kiedy stosować GD&T zamiast wymiarów linowych
 • różnice pomiędzy GD&T a GPS
 • migracja pomiędzy GD&T i GPS
2. BAZY
 • idea
 • rodzaje baz
 • zasady stosowania
 • poprawne zaznaczanie na rysunkach
 • zasada 3-2-1
 • pokazywanie detalu vs model 3D
 • dlaczego baza przy wymiarze a nie przy osi (stare praktyki vs obecny status według norm obowiązujących)
 • bazy cząstkowe
 • praktyczny sposób realizacji baz
 • kolejność baz
 • jak projektować bazy na rysunkach
 • dodatkowe wymagania przy bazach (płaskość, prostopadłość, pozycja)
3. TOLERANCJE GEOMETRYCZNE
 • spis wszystkich tolerancji
 • zwrócenie uwagi na tolerancje z bazą lub bez
 • równoległość
 • płaskość
 • symetria
 • prostopadłość
 • prostoliniowość
 • walcowość
 • owalność
 • tolerancja pozycji
 • tolerancja kształtu
 • FOS - idea
 • zasada łączenia wymiarów liniowych i tolerancji geometrycznych
4. POMIAR NA MASZYNIE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ 
 • idea pomiaru na maszynie pomiarowej
 • sposób realizacji w praktyce
 • poprawna interpretacja raportu pomiarowego przez konstruktora
5. ĆWICZENIA (obejmują materiał z powyższych punktów)

6. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ KLIENTA (wyjaśnienie niejasności na rysunkach – dyskusja otwarta z udziałem grupy)

7. MAKSIMUM/MINIMUM MATERIAŁU
 • idea
 • maksimum materiału dla wałka i otworu
 • MMC (max material condition) praktyczne zastosowanie 
 • LMC (less material condition) praktyczne zastosowanie
8. VCB (VIRTUAL CONDITION BOUNDARY) wprowadzenie do projektowania sprawdzianów
 • idea VCB
 • wykorzystanie maksimum materiału (wymagania rysunkowe)
 • maksimum materiału na bazie
 • ograniczenia sprawdzianów
9. TRANSFER pomiędzy rysunkiem z wymiarami liniowymi na rysunek z wykorzystanie GD&T – GPS

10. RPS (REFERENZ PUNKT SYSTEMATIK) – zastosowanie w praktyce
 • idea
 • zastosowanie
 • odniesienie do norm
11. ĆWICZENIA ( obejmują materiał z powyższych punktów )

12. TOLERANCJA POZYCJI (dodatkowe szczegóły)
 • tolerancja pozycji dla osi
 • tolerancja pozycji dla punktu
 • BOUNDARY CONDITION
 • tolerancja pozycji dla otworu nie znajdującego się w układzie bazowym
 • tolerancja pozycji – szyk otworów
13. SZYK OTWORÓW - TOLERANCJA POZYCJI
14. ZASADA WZAJEMNOŚCI (dodatek do MAKSIMUM MATERIAŁU)
15. TOLERANCJA KSZTAŁTU (dodatkowe szczegóły)
 • interpretacja
 • różnica w oznaczeniu na rysunkach według ASME i ISO (GD&T i GPS)
 • rozkład niesymetryczny pola tolerancji
16. PROJEKT SPRAWDZIANU według dokumentacji rysunkowej

17. ZASTOSOWANIE GD&T – projekty w praktyce

18. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI (wyjaśnienie niejasności na rysunkach – dyskusja otwarta z udziałem grupy)

© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki


Program szkolenia "GD&T - GPS Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych" - Szkolenie ZAMKNIĘTE
Poniższe opracowanie traktuje cały materiał, który jest punktem wyjścia dla dalszych ustaleń. Po finalnych konsultacjach, otrzymujemy szkolenie stricte dopasowane dla Państwa firmy.


1. GD&T vs GPS

 • podstawowe normy do wykorzystania w praktyce
 • różnice pomiędzy GD&T a GPS
 • migracja pomiędzy GD&T i GPS
 • zasada Taylora

  2. UKŁADY BAZOWE

 • idea
 • rodzaje baz
 • zasady stosowania
 • poprawne zaznaczanie na rysunkach
 • zasada 3-2-1
 • pokazywanie detalu vs model 3d
 • baza zaznaczona dodatkowo na innych widokach
 • dlaczego baza przy wymiarze a nie przy osi (stare praktyki)
 • bazy cząstkowe
 • praktyczny sposób realizacji
 • kolejność baz
 • jak projektować bazy na rysunkach
 • dodatkowe wymagania przy bazach (płaskość, prostopadłość, pozycja)

3. RPS System – REFERENZ PUNKT SYSTEMATIK

4. TOLERANCJA POZYCJI

5. TOLERANCJA KSZTAŁTU WYZNACZONEGO ZARYSU/POWIERZCHNI

6. MAKSIMUM/MINIMUM MATERIAŁU

 • idea
 • maksimum materiału dla wałka i otworu
 • MMC (max material condition) praktyczne zastosowanie 
 • LMC (less material condition) praktyczne zastosowanie

7. VCB (VIRTUAL CONDITION BOUNDARY)

 • idea VCB
 • wykorzystanie maksimum materiału (wymagania rysunkowe)
 • maksimum materiału na bazie
 • ograniczenia sprawdzianów

8. TOLERANCJA POZYCJI - BOUNDARY CONDITION

9. ZASADA WZAJEMNOŚCI (dodatek do MAKSIMUM MATERIAŁU)

10. CZĘŚĆ WARSZTATOWA SZKOLENIA:

 • ćwiczenia obejmujące teorię zdobytą w części teoretycznej
 • sprawdzian - odległość pomiędzy otworami
 • sprawdzian - tolerancja kształtu, RPS System w praktyce. Gotowe rozwiązanie produkcyjne
 • sprawdzian - tolerancja pozycji otworów. Maksimum materiału zastosowane na pozycji otworów oraz na bazach. Gotowe rozwiązanie produkcyjne
 • sprawdzian - element płaski. Tolerancja kształtu. Gotowe rozwiązanie produkcyjne
 • sprawdzian - element typu ‘Przewód Układu Chłodzenia’. Gotowe rozwiązanie produkcyjne
© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki
Informacje praktyczne:Szkolenia "GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce. Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych " - informacje praktyczne.  

 • Szkolenia są szkoleniami zamkniętymi na terenie klienta. Prowadzący szkolenie trener jest wyposażony we wszystkie potrzebne akcesoria do przeprowadzenia wykładu tj. rzutnik, laptop wraz z oprogramowaniem 3D, flipchart i pomoce naukowe (modele rzeczywiste i wizualizacje 3D). Szkolenie trwa 2 dni robocze
 • Zakres szkoleń - szkolenia odnoszą się do zastosowania tolerancji geometrycznych na rysunku technicznym. Dodatkowo obejmują wiele innych ciekawych aspektów z dnia codziennego konstruktora, metrologa i technologa zarazem. Ciekawym uzupełnieniem kursu jest wykład połączony z warsztatami na temat budowy sprawdzianów pomiarowych. Szeroki program szkolenia, pozwala na dobranie tematów stricte pod kątem klienta. 
© 2018 MS Technical Support Michał SieradzkiWyróżnia nas na tle konkurencji

 • nasze szkolenie oprócz teorii skupia się na praktycznym wykorzystaniu GD&T. Jest to przecież dla Państwa najważniejsze.
 • w trakcie szkolenia, wizualizacja pól tolerancji jest przeprowadzona w postaci szeregu wizualizacji 3D oraz na modelach rzeczywistych.
 • szkolenie poprzedzone jest wywiadem z Państwa firmą w celu ustalenia priorytetów, które będą poruszone w pierwszej kolejności. W ten sposób, otrzymujecie Państwo produkt najwyższej jakości , który jest jednocześnie odpowiedzią na wszystkie Państwa pytania.
 • wykład jest przeprowadzony w postaci 'ciekawej opowieści' oraz dyskusji z kursantami. W ten sposób, przekaz wiedzy jest według nas najlepszy.
 • szkolenie składa się również z ćwiczeń będących uzupełnieniem i podsumowaniem szkolenia oraz z analizy obecnej dokumentacji rysunkowej.
 • postać trenera. Nasz trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracując na stanowiskach konstruktorskim w największych firmach Automotive w kraju. Dodatkowo posiada umiejętność konstruowania sprawdzianów pomiarowych. Uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego nr 48 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wzbogaca umiejętności, które przekazuje swoim kursantom, o wiedzę z zakresu obróbki CNC.
 • cena szkolenia. Ze względu na strukturę naszej firmy, możemy zaproponować Państwu bardzo korzystną ofertę cenową, przy jednoczesnej bardzo wysokiej jakości szkolenia.
© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki