Szkolenia GD&T


Szkolenia:

 • GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce
 • GD&T - GPS Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych
 


Szkolenie "GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce"


Naszym głównym produktem jest szkolenie z rysunku technicznego traktujące o GD&T-GPS (wykorzystanie tolerancji geometrycznych w celu określenia wymagań rysunkowych). Szkolenie powstało na podstawie wiedzy i doświadczenia naszego trenera, który na bazie kilkunastoletniej praktyki zawodowej w największych zakładach Automotive w Polsce, stworzył unikatowe szkolenie na skalę kraju. Jako były członek Komitetu Technicznego nr 48 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, miał możliwość weryfikacji swoich założeń z poglądami największych autorytetów z dziedziny rysunku technicznego w kraju.

Szkolenie stworzone przez MS Technical Support kładzie nacisk na wykorzystanie teorii w praktyce. Stąd wiele ciekawych i praktycznych zastosowań oraz przykładów. Dodatkowo wizualizacja pól tolerancji na rzeczywistych modelach oraz modelach 3D skutkują bardzo dobrym odbiorem wiedzy przez kursantów.

Największą zaletą szkolenia są jednak warsztaty traktujące o projektowaniu sprawdzianów pomiarowych. Wychodzimy z założenia, że prawdziwy konstruktor oprócz znajomości GD&T, potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce umiejąc zaprojektować sprawdzian dla detalu, który właśnie projektuje. W ten sposób otrzymujemy tandem, który daje nam pewność, że detal oprócz swojej wykonalności da się również zweryfikować poprzez poprawny pomiar w praktyce.

Tego uczymy na naszych szkoleniach.

© 2017 Support  MS Technical 
Szkolenie "Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych"


Szkolenie powstało na bazie podstawowego szkolenia dotyczącego GD&T. Zostało jednak rozwinięte pod kątem klienta oczekującego warsztatów na temat budowy sprawdzianów i podstawek pomiarowych. Stąd szkolenie koncentruje się na tolerancjach i rozwiązaniach układów baz, które są później wykorzystywane właśnie w celu budowy gotowych konstrukcji.

W części warsztatowej, grupa rozwiązuje ćwiczenia związane z układami bazowymi oraz innymi zagadnieniami omówionymi w części teoretycznej szkolenia.

Następnie rozpoczyna projektowanie sprawdzianów na ‘własną rękę’ łącząc dotychczasową wiedzę z praktyką. Każdy zaprojektowany sprawdzian, jest na koniec ćwiczenia złożony z gotowych elementów, które zostały wcześniej wydrukowane na drukarkach 3D.


Tego uczymy na naszych szkoleniach.

© 2017 Support  MS Technical
Programy szkoleń:Program szkolenia "GT&T - GPS Zastosowanie w Praktyce"
Poniższe opracowanie traktuje cały materiał, który jest punktem wyjścia dla dalszych ustaleń. Po finalnych konsultacjach, otrzymujemy szkolenie stricte dopasowane dla Państwa firmy.

1. GD&T vs GPS
 • nazewnictwo
 • jak rozumieć tolerancje geometryczne
 • normy do wykorzystania w praktyce
 • idea, dlaczego i kiedy stosować GD&T zamiast wymiarów linowych
 • różnice pomiędzy GD&T a GPS
 • migracja pomiędzy GD&T i GPS
2. BAZY
 • idea
 • rodzaje baz
 • zasady stosowania
 • poprawne zaznaczanie na rysunkach
 • zasada 3-2-1
 • pokazywanie detalu vs model 3D
 • dlaczego baza przy wymiarze a nie przy osi (stare praktyki vs obecny status według norm obowiązujących)
 • bazy cząstkowe
 • praktyczny sposób realizacji baz
 • kolejność baz
 • jak projektować bazy na rysunkach
 • dodatkowe wymagania przy bazach (płaskość, prostopadłość, pozycja)
3. TOLERANCJE GEOMETRYCZNE
 • spis wszystkich tolerancji
 • zwrócenie uwagi na tolerancje z bazą lub bez
 • równoległość
 • płaskość
 • symetria
 • prostopadłość
 • prostoliniowość
 • walcowość
 • owalność
 • tolerancja pozycji
 • tolerancja kształtu
 • FOS - idea
 • zasada łączenia wymiarów liniowych i tolerancji geometrycznych
4. POMIAR NA MASZYNIE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ 
 • idea pomiaru na maszynie pomiarowej
 • sposób realizacji w praktyce
 • poprawna interpretacja raportu pomiarowego przez konstruktora
5. ĆWICZENIA (obejmują materiał z powyższych punktów)

6. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ KLIENTA (wyjaśnienie niejasności na rysunkach – dyskusja otwarta z udziałem grupy)

7. MAKSIMUM/MINIMUM MATERIAŁU
 • idea
 • maksimum materiału dla wałka i otworu
 • MMC (max material condition) praktyczne zastosowanie 
 • LMC (less material condition) praktyczne zastosowanie
8. VCB (VIRTUAL CONDITION BOUNDARY) wprowadzenie do projektowania sprawdzianów
 • idea VCB
 • wykorzystanie maksimum materiału (wymagania rysunkowe)
 • maksimum materiału na bazie
 • ograniczenia sprawdzianów
9. TRANSFER pomiędzy rysunkiem z wymiarami liniowymi na rysunek z wykorzystanie GD&T – GPS

10. RPS (REFERENZ PUNKT SYSTEMATIK) – zastosowanie w praktyce
 • idea
 • zastosowanie
 • odniesienie do norm
11. ĆWICZENIA (obejmują materiał z punktów 7-9)

12. TOLERANCJA POZYCJI (dodatkowe szczegóły)
 • tolerancja pozycji dla osi
 • tolerancja pozycji dla punktu
 • BOUNDARY CONDITION
 • tolerancja pozycji dla otworu nie znajdującego się w układzie bazowym
 • tolerancja pozycji – szyk otworów

13. SZYK OTWORÓW - TOLERANCJA POZYCJI
14. ZASADA WZAJEMNOŚCI (dodatek do MAKSIMUM MATERIAŁU)
15. TOLERANCJA KSZTAŁTU (dodatkowe szczegóły)
 • interpretacja
 • różnica w oznaczeniu na rysunkach według ASME i ISO (GD&T i GPS)
 • rozkład niesymetryczny pola tolerancji
16. PROJEKT SPRAWDZIANU według dokumentacji rysunkowej

17. ZASTOSOWANIE GD&T – projekty w praktyce
 • projekt sprawdzianu (szyba – idealny układ bazowy)
 • projekt sprawdzianu (tolerancja pozycji wraz z maksimum materiału - różne warianty)
© 2017 MS Technical Support


Program szkolenia "Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych"
Poniższe opracowanie traktuje cały materiał, który jest punktem wyjścia dla dalszych ustaleń. Po finalnych konsultacjach, otrzymujemy szkolenie stricte dopasowane dla Państwa firmy.


1. GD&T vs GPS

 • podstawowe normy do wykorzystania w praktyce
 • różnice pomiędzy GD&T a GPS
 • migracja pomiędzy GD&T i GPS
 • zasada Taylora

  2. UKŁADY BAZOWE

 • idea
 • rodzaje baz
 • zasady stosowania
 • poprawne zaznaczanie na rysunkach
 • zasada 3-2-1
 • pokazywanie detalu vs model 3d
 • baza zaznaczona dodatkowo na innych widokach
 • dlaczego baza przy wymiarze a nie przy osi (stare praktyki)
 • bazy cząstkowe
 • praktyczny sposób realizacji
 • kolejność baz
 • jak projektować bazy na rysunkach
 • dodatkowe wymagania przy bazach (płaskość, prostopadłość, pozycja)

3. RPS System – REFERENZ PUNKT SYSTEMATIK

4. TOLERANCJA POZYCJI

5. TOLERANCJA KSZTAŁTU WYZNACZONEGO ZARYSU/POWIERZCHNI

6. MAKSIMUM/MINIMUM MATERIAŁU

 • idea
 • maksimum materiału dla wałka i otworu
 • MMC (max material condition) praktyczne zastosowanie 
 • LMC (less material condition) praktyczne zastosowanie

7. VCB (VIRTUAL CONDITION BOUNDARY)

 • idea VCB
 • wykorzystanie maksimum materiału (wymagania rysunkowe)
 • maksimum materiału na bazie
 • ograniczenia sprawdzianów

8. TOLERANCJA POZYCJI - BOUNDARY CONDITION

9. ZASADA WZAJEMNOŚCI (dodatek do MAKSIMUM MATERIAŁU)

10. CZĘŚĆ WARSZTATOWA SZKOLENIA:

 • ćwiczenia obejmujące teorię zdobytą w części teoretycznej
 • sprawdzian - odległość pomiędzy otworami
 • sprawdzian - tolerancja kształtu, RPS System w praktyce. Gotowe rozwiązanie produkcyjne
 • sprawdzian - tolerancja pozycji otworów. Maksimum materiału zastosowane na pozycji otworów oraz na bazach. Gotowe rozwiązanie produkcyjne
 • sprawdzian - element płaski. Tolerancja kształtu. Gotowe rozwiązanie produkcyjne
 • sprawdzian - element typu ‘Przewód Układu Chłodzenia’. Gotowe rozwiązanie produkcyjne
© 2017 MS Technical Support
Informacje praktyczne:Szkolenie "GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce. Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych " - informacje praktyczne.  

 • Szkolenie jest szkoleniem zamkniętym na terenie klienta. Prowadzący szkolenie trener jest wyposażony we wszystkie potrzebne akcesoria do przeprowadzenia wykładu tj. rzutnik, laptop wraz z oprogramowaniem 3D, flipchart i pomoce naukowe (modele rzeczywiste i wizualizacje 3D). Szkolenie trwa 2 dni robocze
 • Temat szkolenia i zakres - szkolenie nosi tytuł "GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce. Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych" i odnosi się do zastosowania tolerancji geometrycznych na rysunku technicznym. Dodatkowo obejmuje wiele innych ciekawych aspektów z dnia codziennego konstruktora, metrologa i technologa zarazem. Ciekawym uzupełnieniem kursu jest wykład połączony z warsztatami na temat budowy sprawdzianów pomiarowych. Szeroki program szkolenia pozwala na dobranie tematów stricte pod kątem klienta. 
© 2017 MS Technical SupportWyróżnia nas na tle konkurencji

 • nasze szkolenie oprócz teorii skupia się na praktycznym wykorzystaniu GD&T. Jest to przecież dla Państwa najważniejsze.
 • w trakcie szkolenia, wizualizacja pól tolerancji jest przeprowadzona w postaci szeregu wizualizacji 3D oraz na modelach rzeczywistych.
 • szkolenie poprzedzone jest wywiadem z Państwa firmą w celu ustalenia priorytetów, które będą poruszone w pierwszej kolejności. W ten sposób, otrzymujecie Państwo produkt najwyższej jakości , który jest jednocześnie odpowiedzią na wszystkie Państwa pytania.
 • wykład jest przeprowadzony w postaci 'ciekawej opowieści' oraz dyskusji z kursantami. W ten sposób, przekaz wiedzy jest według nas najlepszy.
 • szkolenie składa się również z ćwiczeń będących uzupełnieniem i podsumowaniem szkolenia oraz z analizy obecnej dokumentacji rysunkowej.
 • postać trenera. Nasz trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracując na stanowiskach konstruktorskim w największych firmach Automotive w kraju. Dodatkowo posiada umiejętność konstruowania sprawdzianów pomiarowych. Uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego nr 48 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wzbogaca umiejętności, które przekazuje swoim kursantom, o wiedzę z zakresu obróbki CNC.
 • cena szkolenia. Ze względu na strukturę naszej firmy, możemy zaproponować Państwu bardzo korzystną ofertę cenową, przy jednoczesnej bardzo wysokiej jakości szkolenia.
© 2017 MS Technical Support