Szkolenia GD&T - ZAMKNIĘTE


Szkolenia:

 • GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce
 • GD&T - GPS Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych
Programy szkoleń mogą być dowolnie modyfikowane lub łączone w celu spełnienia wymagań klienta. 
 


Szkolenie "GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce"

Naszym głównym produktem jest szkolenie z rysunku technicznego traktujące o GD&T-GPS (wykorzystanie tolerancji geometrycznych w celu określenia wymagań rysunkowych). Szkolenie powstało na podstawie wiedzy i doświadczenia naszego trenera, który na bazie kilkunastoletniej praktyki zawodowej w największych zakładach Automotive w Polsce, stworzył unikatowe szkolenie na skalę kraju. Jako były członek Komitetu Technicznego nr 48 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, miał możliwość weryfikacji swoich założeń z poglądami największych autorytetów z dziedziny rysunku technicznego w kraju.

Szkolenie stworzone przez MS Technical Support kładzie nacisk na wykorzystanie teorii w praktyce. Stąd wiele ciekawych i praktycznych zastosowań oraz przykładów. Dodatkowo wizualizacja pól tolerancji na rzeczywistych modelach oraz modelach 3D skutkują bardzo dobrym odbiorem wiedzy przez kursantów.

Największą zaletą szkolenia są jednak warsztaty traktujące o projektowaniu sprawdzianów pomiarowych. Wychodzimy z założenia, że prawdziwy konstruktor oprócz znajomości GD&T, potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce umiejąc zaprojektować sprawdzian dla detalu, który właśnie projektuje. W ten sposób otrzymujemy tandem, który daje nam pewność, że detal oprócz swojej wykonalności da się również zweryfikować poprzez poprawny pomiar w praktyce.

Tego uczymy na naszych szkoleniach.
© 2018 MS Technical Support Michał SieradzkiSzkolenie "GD&T - GPS Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych"


Szkolenie powstało na bazie podstawowego szkolenia dotyczącego GD&T. Zostało jednak rozwinięte pod kątem klienta oczekującego warsztatów na temat budowy sprawdzianów i podstawek pomiarowych. Stąd szkolenie koncentruje się na tolerancjach i rozwiązaniach układów baz, które są później wykorzystywane właśnie w celu budowy gotowych konstrukcji.

W części warsztatowej, grupa rozwiązuje ćwiczenia związane z układami bazowymi oraz innymi zagadnieniami omówionymi w części teoretycznej szkolenia.

Następnie rozpoczyna projektowanie sprawdzianów na ‘własną rękę’ łącząc dotychczasową wiedzę z praktyką. Każdy zaprojektowany sprawdzian, jest na koniec ćwiczenia złożony z gotowych elementów, które zostały wcześniej wydrukowane na drukarkach 3D.


Tego uczymy na naszych szkoleniach.
© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki


 


Skrócone programy szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń, mogą Państwo otrzymać drogą mailową. Prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt w tej sprawie.


GT&T - GPS Zastosowanie w Praktyce


1. GD&T vs GPS
2. UKŁADY BAZOWE
3. TOLERANCJE GEOMETRYCZNE
4. MAKSIMUM/MINIMUM MATERIAŁU 
5. TRANSFER pomiędzy rysunkiem z wymiarami liniowymi na rysunek z wykorzystanie GD&T – GPS    
6. RPS (REFERENZ PUNKT SYSTEMATIK) – podstawy
7. POMIAR NA MASZYNIE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ 
8. TOLERANCJA POZYCJI (dodatkowe szczegóły)
9. TOLERANCJA KSZTAŁTU (dodatkowe szczegóły)
10. SZYK OTWORÓW - TOLERANCJA POZYCJI
11. ZASADA WZAJEMNOŚCI (dodatek do MAKSIMUM MATERIAŁU)
12. POMOCNICZE MODYFIKATORY POLA TOLERANCJI
13. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI (wyjaśnienie niejasności na rysunkach – dyskusja otwarta z udziałem grupy)
14. OMÓWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM ISO pod kątem dokumentacji klienta
15. WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA SPRAWDZIANÓW POMIAROWYCH


© 2019 MS Technical Support Michał Sieradzki

GD&T - GPS Metodyka Budowy Sprawdzianów Pomiarowych


1. GD&T vs GPS

2. UKŁADY BAZOWE
3. MAKSIMUM/MINIMUM MATERIAŁU
4. RPS (REFERENZ PUNKT SYSTEMATIK) – podstawy 
5. POMIAR NA MASZYNIE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ 
6. ZASADA WZAJEMNOŚCI (dodatek do MAKSIMUM MATERIAŁU)   
7. VCB (VIRTUAL CONDITION BOUNDARY)    
8. TOLERANCJA POZYCJI
9. TOLERANCJA KSZTAŁTU WYZNACZONEGO ZARYSU/POWIERZCHNI
10. CZĘŚĆ WARSZTATOWA SZKOLEŃ (tematyka dobrana jest pod kątem potrzeb klienta):

 • sprawdziany 
 • zestawy projektowe

© 2019 MS Technical Support Michał SieradzkiInformacje praktyczne:

 • Szkolenia są szkoleniami zamkniętymi na terenie klienta. Prowadzący szkolenie trener jest wyposażony we wszystkie potrzebne akcesoria do przeprowadzenia wykładu tj. rzutnik, laptop wraz z oprogramowaniem 3D, flipchart i pomoce naukowe (modele rzeczywiste i wizualizacje 3D). Szkolenie trwa 2 dni robocze
 • Zakres szkoleń - szkolenia odnoszą się do zastosowania tolerancji geometrycznych. Dodatkowo obejmują wiele innych ciekawych aspektów z dnia codziennego konstruktora, metrologa i technologa zarazem. Ciekawym uzupełnieniem kursu jest wykład połączony z warsztatami na temat budowy sprawdzianów pomiarowych. Szeroki program szkolenia, pozwala na dobranie tematów stricte pod kątem klienta. 

Wyróżnia nas na tle konkurencji:

 • nasze szkolenie oprócz teorii skupia się na praktycznym wykorzystaniu GD&T. Jest to przecież dla Państwa najważniejsze.
 • w trakcie szkolenia, wizualizacja pól tolerancji jest przeprowadzona w postaci szeregu wizualizacji 3D oraz na modelach rzeczywistych.
 • szkolenie poprzedzone jest wywiadem z Państwa firmą w celu ustalenia priorytetów, które będą poruszone w pierwszej kolejności. W ten sposób, otrzymujecie Państwo produkt najwyższej jakości , który jest jednocześnie odpowiedzią na wszystkie Państwa pytania.
 • wykład jest przeprowadzony w postaci 'ciekawej opowieści' oraz dyskusji z kursantami. W ten sposób, przekaz wiedzy jest według nas najlepszy.
 • szkolenie składa się również z ćwiczeń będących uzupełnieniem i podsumowaniem szkolenia oraz z analizy obecnej dokumentacji rysunkowej.
 • postać trenera. Nasz trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracując na stanowiskach konstruktorskim w największych firmach Automotive w kraju. Dodatkowo posiada umiejętność konstruowania sprawdzianów pomiarowych. Uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego nr 48 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wzbogaca umiejętności, które przekazuje swoim kursantom, o wiedzę z zakresu obróbki CNC.
 • cena szkolenia. Ze względu na strukturę naszej firmy, możemy zaproponować Państwu bardzo korzystną ofertę cenową, przy jednoczesnej bardzo wysokiej jakości szkolenia.
© 2019 MS Technical Support Michał Sieradzki