Audyty


Audyty:

 • Audyt procesu wg VDA6.3 
 • Audyt procesu wg VDA6.3 - warsztaty szkoleniowe połączone z audytem 
 • Audyt produktu wg VDA6.5 - warsztaty szkoleniowe połączone z audytem
 • Audyt sprawdzianów pomiarowych Audyt procesu wg VDA6.3

Oferta skierowana jest do Klienta, który chce zlecić wykonanie wewnętrznego audytu procesu wg VDA6.3 w swoim zakładzie produkcyjnym lub też zlecić jego przeprowadzenie u swojego dostawcy w Polsce lub za granicą (w językach niemieckim lub angielskim).


Czas trwania: min. 2 dni (16h)


Kwalifikacje audytora/trenera.

Dla wszystkich klientów zainteresowanych jakością naszych usług, wysyłamy pakiet referencji traktujący o naszych wysokich kompetencjach.

Prosimy zainteresowane osoby o kontakt mailowy w tej sprawie.


© 2018 MS Technical Support Michał SieradzkiAudyt procesu wg VDA6.3 - warsztaty szkoleniowe połączone z audytem

Założeniem warsztatów szkoleniowych jest aby w formie zamkniętej omówić najważniejsze wymagania podręcznika VDA6.3, jego struktury i zakresu stosowania na wybranym przez klienta własnym procesie produkcyjnym.

Podsumowaniem warsztatów jest przeprowadzenie audytu.


Program warsztatów szkoleniowych:

 • Omówienie najważniejszych elementów podręcznika VDA6.3 w ujęciu praktycznym
 • Program audytów, plan audytu, zlecenie audytu
 • Przeprowadzenie audytu wspólnie z Klientem i na wskazanym przez Klienta procesie wytwarzania
 • Analiza ryzyk w podejściu procesowym w oparciu o koncepcję modelu „żółwia”
 • Kiedy pytania otwarte a kiedy zamknięte, wyciąganie obiektywnych wniosków na podstawie faktów i definiowanie niezgodności
 • Ocena/ punktacja niezgodności wraz z ich przypisaniem do odpowiednich pytań z katalogu
 • Wykonanie raportu z audytu, jego łączna ocena z uwzględnieniem zasad obowiązkowych degradacji
 • Szczegółowe omówienie raportu z audytu i jego wymagań
 • Zarządzanie działaniami pozaudytowymi, dystrybucja do osób zainteresowanych
 • Monitorowanie wskaźników z audytów

Czas trwania: min. 2 dni (16h)

Kwalifikacje audytora/trenera.

Dla wszystkich klientów zainteresowanych jakością naszych usług, wysyłamy pakiet referencji traktujący o naszych wysokich kompetencjach.

Prosimy zainteresowane osoby o kontakt mailowy w tej sprawie.© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki


Audyt produktu wg VDA6.5 - warsztaty szkoleniowe połączone z audytem

Założeniem warsztatów szkoleniowych jest aby w formie zamkniętej omówić wymagania podręcznika VDA6.5 oraz wspólne z grupą zaprojektować roczny program audytów produktu, checklisty, kryteriów oceny, przeprowadzenie audytu, omówienie jego wyników.

Podsumowaniem warsztatów jest przeprowadzenie audytu.


Program warsztatów szkoleniowych:

 • Omówienie najważniejszych wymagań podręcznika VDA6.5

 • Program audytów, plan audytu produktu

 • Określenie wymagań, grupowanie produktów

 • Przygotowanie checklisty na podstawie wymagań, uwzględnienie audytu wysyłki

 • Przeprowadzenie audytu na przykładowym produkcie

 • Wykonanie raportu z audytu wraz z oceną, obserwacja trendów, wyciąganie wniosków

 • Zarządzanie działaniami poaudytowymi, dystrybucja do osób zainteresowanych

 • Monitorowanie wskaźników z audytów

Czas trwania: 1 dzień (8h)


Kwalifikacje audytora/trenera.

Dla wszystkich klientów zainteresowanych jakością naszych usług, wysyłamy pakiet referencji traktujący o naszych wysokich kompetencjach.

Prosimy zainteresowane osoby o kontakt mailowy w tej sprawie.


© 2018 MS Technical Support Michał SieradzkiAudyt sprawdzianów pomiarowych

Oferta skierowana jest do współpracujących z nami Klientów, którzy chcą zlecić weryfikację swoich obecnych sprawdzianów pomiarowych (już wykonanych), sprawdzianów w trakcie projektowania (problemy na linii klient - wykonawca sprawdzianu) jak również audyt obecnej dokumentacji technicznej pod kątem przyszłej weryfikacji detali z wykorzystaniem sprawdzianów pomiarowych.


Czas trwania: min. 1 dzień (8h)


Kwalifikacje audytora/trenera.

Dla wszystkich klientów zainteresowanych jakością naszych usług, wysyłamy pakiet referencji traktujący o naszych wysokich kompetencjach.

Prosimy zainteresowane osoby o kontakt mailowy w tej sprawie.


© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki