Szkolenia GD&T - Wymiarowanie i Tolerowanie Geometryczne


Szkolenia zamknięte na terenie klienta:

 • Szkolenie GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce
 • Szkolenie GD&T - GPS Ćwiczenia Projektowe / Analiza Łańcuchów Wymiarowych

Programy szkoleń mogą być dowolnie modyfikowane lub łączone w celu spełnienia wymagań klienta. 
 

Szkolenie GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce

Szkolenie według ASME Y14.5M-2018 oraz ISO 1101:2017
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych od 08:00-16:00)
Grupa: 12 osób
Poziom grupy: początkujący / średnio zaawansowany

Naszym głównym produktem jest szkolenie z rysunku technicznego traktujące o GD&T-GPS (wykorzystanie tolerancji geometrycznych w celu określenia wymagań rysunkowych). Szkolenie powstało na podstawie wiedzy i doświadczenia naszego trenera, który na bazie kilkunastoletniej praktyki zawodowej w największych zakładach Automotive w Polsce, stworzył unikatowe szkolenie na skalę kraju. Jako były członek Komitetu Technicznego nr 48 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, miał możliwość weryfikacji swoich założeń z poglądami największych autorytetów z dziedziny rysunku technicznego w kraju.

Szkolenie stworzone przez MS Technical Support kładzie nacisk na wykorzystanie teorii w praktyce. Stąd wiele ciekawych i praktycznych zastosowań oraz przykładów. Dodatkowo wizualizacja pól tolerancji na rzeczywistych modelach oraz modelach 3D skutkują bardzo dobrym odbiorem wiedzy przez kursantów.

Największą zaletą szkolenia są jednak warsztaty traktujące o projektowaniu sprawdzianów pomiarowych. Wychodzimy z założenia, że prawdziwy konstruktor oprócz znajomości GD&T,  potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce, umiejąc zaprojektować sprawdzian dla detalu, który właśnie projektuje. W ten sposób otrzymujemy tandem, który daje nam pewność, że detal oprócz swojej wykonalności da się również zweryfikować poprzez poprawny pomiar w praktyce.

Tego uczymy na naszych szkoleniach.


© 2023 MS Technical Support Michał SieradzkiSzkolenie GD&T - GPS Ćwiczenia Projektowe / Analiza Łańcuchów Wymiarowych

Szkolenie według ASME Y14.5M-2018 oraz ISO 1101:2017
Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin lekcyjnych od 08:00-16:00)
Grupa: 12 osób
Poziom grupy: zaawansowany

Szkolenie powstało jako kontynuacja szkolenia podstawowego dotyczącego GD&T. Zostało jednak rozwinięte pod kątem klienta oczekującego warsztatów na temat budowy sprawdzianów oraz zastosowania tolerancji geometrycznych w konstrukcji maszyn. Stąd szkolenie koncentruje się na tolerancjach i rozwiązaniach układów baz, które są następnie wykorzystywane w celu poprawnego zapisu GD&T.

W trakcie szkolenia kursanci rozwiązują ćwiczenia a po wykonaniu samodzielnej pracy, następuje weryfikacja własnych założeń w trakcie otwartej dyskusji z grupą.

Koniec każdego ćwiczenia zawiera wizualizację zadanych pól tolerancji, która ma na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.


Wizualizacja przeprowadzona jest na podstawie modeli 3D, gotowych wydruków 3D oraz szkiców tablicowych.


Tego uczymy na naszych szkoleniach.

© 2023 MS Technical Support Michał Sieradzki


 


Skrócone programy szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń, mogą Państwo otrzymać drogą mailową. Prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt w tej sprawie.

Szkolenie GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce

1. GD&T vs GPS

2. UKŁADY BAZOWE
3. TOLERANCJE GEOMETRYCZNE
4. MAKSIMUM/MINIMUM MATERIAŁU 
5. TRANSFER pomiędzy rysunkiem z wymiarami liniowymi na rysunek z wykorzystanie GD&T – GPS    
6. RPS (REFERENZ PUNKT SYSTEMATIK) – podstawy
7. POMIAR NA MASZYNIE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ 
8. TOLERANCJA POZYCJI (dodatkowe szczegóły)
9. TOLERANCJA KSZTAŁTU (dodatkowe szczegóły)
10. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI (wyjaśnienie niejasności na rysunkach – dyskusja otwarta z udziałem grupy)

11. METODOLOGIA BUDOWY SPRAWDZIANÓW POMIAROWYCH - teoria i ćwiczenia


© 2023 MS Technical Support Michał Sieradzki


Szkolenie GD&T - GPS Ćwiczenia Projektowe /  Analiza Łańcuchów Wymiarowych

1. SZYK OTWORÓW - TOLERANCJA POZYCJI 
2. ZASADA WZAJEMNOŚCI - MODYFIKATOR R
3. MINIMUM MATERIAŁU - LMC
4. UZUPEŁNIAJĄCE MODYFIKATORY POLA TOLERANCJI
5. WYBRANE MODYFIKATORY SPECYFIKACJI WYMIARÓW LINIOWYCH (LP, GX, GN, GG, GC)
6. OMÓWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM ISO pod kątem dokumentacji klienta
7. ZESTAW PROJEKTOWY NR 1 - Tolerancja pozycji, maksimum materiału
8. ZESTAW PROJEKTOWY NR 2 - Tolerancja pozycji, minimum materiału
9. ZESTAW PROJEKTOWY NR 3 - Analiza łańcuchów wymiarowych. Szyk otworów  
10. ZESTAW PROJEKTOWY NR 4 - Tolerancja kształtu 
11. ZESTAW PROJEKTOWY NR 5 - Charakterystyki specjalne
12. ZESTAW PROJEKTOWY NR 6 - Zaawansowane układy bazowe cz.1  
13. ZESTAW PROJEKTOWY NR 7 - Kontrola deformacji sprężyn  
14. ZESTAW PROJEKTOWY NR 8 - Zaawansowane układy bazowe cz.2
15. ZESTAW PROJEKTOWY NR 10 - Analiza łańcuchów wymiarowych. Montaż detali bez zbędnych luzów
16. SPRAWDZIAN typu GO - NO GO - Różne warianty wykonania
17. SPRAWDZIAN typu FUNCTIONAL - Różne warianty wykonania


© 2023 MS Technical Support Michał Sieradzki


Informacje praktyczne:

 • Szkolenia są szkoleniami zamkniętymi na terenie klienta. Prowadzący szkolenie trener jest wyposażony we wszystkie potrzebne akcesoria do przeprowadzenia wykładu tj. rzutnik, laptop wraz z oprogramowaniem 3D, flipchart i pomoce naukowe (modele rzeczywiste i wizualizacje 3D). Szkolenie trwa 2 dni robocze.
 • Zakres szkoleń - szkolenia odnoszą się do zastosowania tolerancji geometrycznych. Dodatkowo obejmują wiele innych ciekawych aspektów z dnia codziennego konstruktora, metrologa i technologa zarazem. Ciekawym uzupełnieniem kursu jest wykład połączony z warsztatami na temat budowy sprawdzianów pomiarowych. Szeroki program szkolenia pozwala na dobranie tematów stricte pod kątem klienta. 

Wyróżnia nas na tle konkurencji:

 • nasze szkolenie oprócz teorii skupia się na praktycznym wykorzystaniu GD&T. Jest to przecież dla Państwa najważniejsze.
 • w trakcie szkolenia wizualizacja pól tolerancji jest przeprowadzona w postaci szeregu wizualizacji 3D oraz na modelach rzeczywistych.
 • szkolenie poprzedzone jest wywiadem z Państwa firmą w celu ustalenia priorytetów, które będą poruszone w pierwszej kolejności. W ten sposób otrzymujecie Państwo produkt najwyższej jakości , który jest jednocześnie odpowiedzią na wszystkie Państwa pytania.
 • wykład jest przeprowadzony w postaci 'ciekawej opowieści' oraz dyskusji z kursantami. W ten sposób, przekaz wiedzy jest według nas najlepszy.
 • szkolenie składa się również z ćwiczeń będących uzupełnieniem i podsumowaniem szkolenia oraz z analizy obecnej dokumentacji rysunkowej.
 • postać trenera. Nasz trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie, pracując na stanowiskach konstruktorskim w największych firmach Automotive w kraju. Dodatkowo posiada umiejętność konstruowania sprawdzianów pomiarowych. Uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego nr 48 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wzbogaca umiejętności, które przekazuje swoim kursantom, o wiedzę z zakresu obróbki CNC.
 • cena szkolenia. Ze względu na strukturę naszej firmy, możemy zaproponować Państwu bardzo korzystną ofertę cenową, przy jednoczesnej bardzo wysokiej jakości szkolenia.
© 2023 MS Technical Support Michał Sieradzki