Projektowanie Sprawdzianów Pomiarowych

Firma wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie 3D. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom wysokiej jakości produkt.


Nasz projekt jest "do wykonania" w praktyce, w odpowiednich tolerancjach uwzględniających budżet klienta i zastosowanie detalu oraz, co najważniejsze, jest w pełni weryfikowalny poprzez późniejszy pomiar.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu CAD oraz w późniejszej weryfikacji detali poprzez pomiar na maszynie współrzędnościowej / sprawdzian pomiarowy.

Współpracujemy z najlepszymi zakładami w kraju, jeśli chodzi o mechanikę precyzyjną, co powoduje, że nasza Teoria jest tam, gdzie Praktyka wykonania detali.

Specjalność: sprawdziany pomiarowe dla małych i średnich detali, podstawki pomiarowe.

W naszej ofercie jest nie tylko wykonanie sprawdzianu pomiarowego, lecz również doradztwo, jak i co wykonać najlepiej. Całość oparta na wnikliwej analizie dokumentacji technicznej klienta.

Jeśli otrzymaliście Państwo wymagania dotyczące weryfikacji produkowanego przez Was detalu i powstał problem z wdrożeniem w życie wymagań klienta — nasza oferta skierowana jest właśnie dla Państwa.
Wspomniana oferta polega min na szerokim doradztwie co i jak można zweryfikować sprawdzianem pomiarowym a co za pomocą np. podstawki pomiarowej i maszyny CMM.


© 2023 MS Technical Support Michał Sieradzki