Szkolenia GD&T - Projektowanie CAD - Mechanika Precyzyjna - Rysunek Techniczny

MS Technical Support Michał Sieradzki

Wsparcie dla firm Automotive


GD&T - GPS - Szkolenia (PL/EN)

Rysunek Techniczny - Szkolenia (PL/EN)

Praktyka GD&T - GPS - Projekty sprawdzianów pomiarowych

Konstrukcja - Projektowanie CAD - Pełna dokumentacja 2D/3D


© Michał Sieradzki 2020


Spis najważniejszych postów na wybrane tematy GD&T - BLOG Kompendium GD&T :

  • GD&T GG - Co to jest modyfikator GG, GX, GN, GC

  • GD&T LP - Co to jest modyfikator LP - Wymiar dwupunktowy - Two-point size
  • GD&T tolerancja kształtu - Co to jest tolerancja kształtu wyznaczonej powierzchni - Surface profile specification
  • GD&T tolerancja kształtu - Co to jest tolerancja kształtu wyznaczonego zarysu - Line profile specification
  • GD&T pozycja - Co to jest tolerancja pozycji - Position specification
  • GD&T SIM - Co to jest modyfikator SIM - Simultaneous Requirement
  • GD&T CZ - Co to jest modyfikator CZ - Combined Zone
  • GD&T - GPS rysunek (rysunek z wykorzystaniem tolerancji geometrycznych) vs rysunek z wykorzystaniem wymiarów liniowych
  • Spis najważniejszych norm dla GD&T i GPS
  • Co to jest GD&T? Różnica pomiędzy GD&T a GPS


Więcej informacji znajdziecie Państwo na blogu dotyczącym zagadnieniom GD&T lub bezpośrednio, korzystając z linka poniżej.


© Michał Sieradzki 2020