Szkolenia GD&T - OTWARTE

TEMAT Szkolenia: GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce


Czas trwania szkolenia: 2 dni robocze od 08:00 do 16:00 (16 godzin lekcyjnych)

Informacje praktyczne:

Szkolenie odbywa się w komfortowych warunkach hotelu o bardzo wysokim standardzie, który usytuowany jest 5 minut jazdy samochodem od centrum Katowic.

Dla uczestników szkolenia zapewniamy:
 • komfortową salę szkoleniową
 • kompleksową obsługę cateringową (kawa, herbata, napoje przez cały czas trwania szkolenia)
 • obiad (w trakcie szkolenia wydzielony jest czas na pełnowartościowy posiłek składający się z dwóch dań)
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • miłą atmosferę oraz co najważniejsze - wiedzę i wieloletnie doświadczenie naszego trenera

Istnieje możliwość zapewnienia noclegu pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia. Jest to opcja płatna dodatkowo - do ustalenia z klientem.

Firmy zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.

© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki

 Program szkolenia "GT&T - GPS Zastosowanie w Praktyce" - Szkolenie OTWARTE


1. GD&T vs GPS
 • nazewnictwo
 • jak rozumieć tolerancje geometryczne
 • normy do wykorzystania w praktyce
 • idea, dlaczego i kiedy stosować GD&T zamiast wymiarów linowych
 • różnice pomiędzy GD&T a GPS
 • migracja pomiędzy GD&T i GPS
2. BAZY
 • idea
 • rodzaje baz
 • zasady stosowania
 • poprawne zaznaczanie na rysunkach
 • zasada 3-2-1
 • pokazywanie detalu vs model 3D
 • dlaczego baza przy wymiarze a nie przy osi (stare praktyki vs obecny status według norm obowiązujących)
 • bazy cząstkowe
 • praktyczny sposób realizacji baz
 • kolejność baz
 • jak projektować bazy na rysunkach
 • dodatkowe wymagania przy bazach (płaskość, prostopadłość, pozycja)
3. TOLERANCJE GEOMETRYCZNE
 • spis wszystkich tolerancji
 • zwrócenie uwagi na tolerancje z bazą lub bez
 • równoległość
 • płaskość
 • symetria
 • prostopadłość
 • prostoliniowość
 • walcowość
 • owalność
 • tolerancja pozycji
 • tolerancja kształtu
 • FOS - idea
 • zasada łączenia wymiarów liniowych i tolerancji geometrycznych
4. POMIAR NA MASZYNIE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ
 • idea pomiaru na maszynie pomiarowej
 • sposób realizacji w praktyce
 • poprawna interpretacja raportu pomiarowego przez konstruktora
5. ĆWICZENIA (obejmują materiał z powyższych punktów)

6. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ KLIENTA (wyjaśnienie niejasności na rysunkach – dyskusja otwarta z udziałem grupy)

7. MAKSIMUM/MINIMUM MATERIAŁU
 • idea
 • maksimum materiału dla wałka i otworu
 • MMC (max material condition) praktyczne zastosowanie
 • LMC (less material condition) praktyczne zastosowanie
8. VCB (VIRTUAL CONDITION BOUNDARY) wprowadzenie do projektowania sprawdzianów
 • idea VCB
 • wykorzystanie maksimum materiału (wymagania rysunkowe)
 • maksimum materiału na bazie
 • ograniczenia sprawdzianów
9. TRANSFER pomiędzy rysunkiem z wymiarami liniowymi na rysunek z wykorzystanie GD&T – GPS

10. RPS (REFERENZ PUNKT SYSTEMATIK) – zastosowanie w praktyce
 • idea
 • zastosowanie
 • odniesienie do norm
11. ĆWICZENIA ( obejmują materiał z powyższych punktów )

12. TOLERANCJA POZYCJI (dodatkowe szczegóły)
 • tolerancja pozycji dla osi
 • tolerancja pozycji dla punktu
 • BOUNDARY CONDITION
 • tolerancja pozycji dla otworu nie znajdującego się w układzie bazowym
 • tolerancja pozycji – szyk otworów
13. SZYK OTWORÓW - TOLERANCJA POZYCJI
14. ZASADA WZAJEMNOŚCI (dodatek do MAKSIMUM MATERIAŁU)
15. TOLERANCJA KSZTAŁTU (dodatkowe szczegóły)
 • interpretacja
 • różnica w oznaczeniu na rysunkach według ASME i ISO (GD&T i GPS)
 • rozkład niesymetryczny pola tolerancji
16. PROJEKT SPRAWDZIANU według dokumentacji rysunkowej

17. ZASTOSOWANIE GD&T – projekty w praktyce

18. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI (wyjaśnienie niejasności na rysunkach – dyskusja otwarta z udziałem grupy)

© 2018 MS Technical Support Michał SieradzkiSzkolenie "GD&T - GPS Zastosowanie w Praktyce"
Portfolio szkolenia


Naszym głównym produktem jest szkolenie z rysunku technicznego traktujące o GD&T-GPS (wykorzystanie tolerancji geometrycznych w celu określenia wymagań rysunkowych). Szkolenie powstało na podstawie wiedzy i doświadczenia naszego trenera, który na bazie kilkunastoletniej praktyki zawodowej w największych zakładach Automotive w Polsce, stworzył unikatowe szkolenie na skalę kraju. Jako były członek Komitetu Technicznego nr 48 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, miał możliwość weryfikacji swoich założeń z poglądami największych autorytetów z dziedziny rysunku technicznego w kraju.

Szkolenie stworzone przez MS Technical Support kładzie nacisk na wykorzystanie teorii w praktyce. Stąd wiele ciekawych i praktycznych zastosowań oraz przykładów. Dodatkowo wizualizacja pól tolerancji na rzeczywistych modelach oraz modelach 3D skutkują bardzo dobrym odbiorem wiedzy przez kursantów.

Największą zaletą szkolenia są jednak warsztaty traktujące o projektowaniu sprawdzianów pomiarowych. Wychodzimy z założenia, że prawdziwy konstruktor oprócz znajomości GD&T, potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce umiejąc zaprojektować sprawdzian dla detalu, który właśnie projektuje. W ten sposób otrzymujemy tandem, który daje nam pewność, że detal oprócz swojej wykonalności da się również zweryfikować poprzez poprawny pomiar w praktyce.

Tego uczymy na naszych szkoleniach.

© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki 
Wyróżnia nas na tle konkurencji

 • nasze szkolenie oprócz teorii skupia się na praktycznym wykorzystaniu GD&T. Jest to przecież dla Państwa najważniejsze.
 • w trakcie szkolenia, wizualizacja pól tolerancji jest przeprowadzona w postaci szeregu wizualizacji 3D oraz na modelach rzeczywistych.
 • wykład jest przeprowadzony w postaci 'ciekawej opowieści' oraz dyskusji z kursantami. W ten sposób, przekaz wiedzy jest według nas najlepszy.
 • szkolenie składa się również z ćwiczeń będących uzupełnieniem i podsumowaniem szkolenia oraz z analizy obecnej dokumentacji rysunkowej.
 • postać trenera. Nasz trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracując na stanowiskach konstruktorskim w największych firmach Automotive w kraju. Dodatkowo posiada umiejętność konstruowania sprawdzianów pomiarowych. Uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego nr 48 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wzbogaca umiejętności, które przekazuje swoim kursantom, o wiedzę z zakresu obróbki CNC.
© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki