Co to jest GD&T? Różnica pomiędzy GD&T a GPS

Co to jest GD&T? Różnica pomiędzy GD&T a GPS

GD&T – GPS Definicja

Tolerowanie i wymiarowanie geometryczne – wykorzystanie w zapisie rysunkowym tolerancji geometrycznych, za pomocą których kontrolujemy odchyłki:

– profilu
– kształtu
– kierunku
– położenia
– bicia

Wyżej wymienione warunki odnosimy do geometrii nominalnej określonej
na rysunku i modelu 3D.

GD&T
Geometric Dimensioning and Tolerancing
Standard według ASME
(American Society of Mechanical Engineers)
Podstawowa norma
ASME Y14.5M-2009

GPS
Geometrical Product Specification
Standard według ISO
(International Organization for Standardization)
Podstawowa norma
ISO 1101 Geometrical tolerancing

Podstawowa różnica w praktyce pomiędzy GD&T a GPS

Zapis rysunkowy (rysunek według normy ASME lub ISO)


1_1jpg


Interpretacja:

GD&T (interpretacja według ASME)        GPS (interpretacja według ISO)

  

sadsfjpg


GD&T – Tolerancja wymiaru (np. średnica wałka) ogranicza odchyłki kształtu detalu. Zasada powłoki ma charakter domyślny (Reguła nr 1 według ASME).

GPS – Na całej długości walca, wszystkie wymiary dwupunktowe muszą zawierać się w tolerancji określonej jak na rysunku. W przypadku walca możemy mówić o tak zwanej średnicy dwupunktowej. 

Obowiązuje zasada niezależności która stanowi, że każda tolerancja musi być rozpatrywana osobno a wymiary (np. średnica wałka) nie ograniczają odchyłek kształtu ww detali.

Zasada powłoki zastosowana jest tylko po wprowadzeniu modyfikatora 5jpg

© 2020 MS Technical Support Michał Sieradzki


Powrót do spisu treści tematów związanych z GD&T