Co to jest GD&T? Różnica pomiędzy GD&T a GPS

Co to jest GD&T? Różnica pomiędzy GD&T a GPS

GD&T – GPS Definicja

Tolerowanie i wymiarowanie geometryczne – wykorzystanie w zapisie rysunkowym tolerancji geometrycznych, za pomocą których określamy odchyłki:

– profilu
– kształtu
– kierunku
– położenia
– bicia

Wyżej wymienione warunki odnosimy do geometrii nominalnej określonej
na rysunku i modelu 3D.

GD&T
Geometric Dimensioning and Tolerancing
Standard według ASME
(American Society of Mechanical Engineers)
Podstawowa norma:
ASME Y14.5M-2018

GPS
Geometrical Product Specification
Standard według ISO
(International Organization for Standardization)
Podstawowa normy:
ISO 8015:2011 
ISO 1101:2017

Rysunek zawierający układ bazowy oraz określający położenie otworu wraz z tolerancją pozycji.

5c426f8b-8c1c-43f9-9ddc-a52601e22fffjpg


Podstawowa różnica w praktyce pomiędzy GD&T a GPS

Zapis rysunkowy (rysunek według normy ASME lub ISO). 

strona inernetowa porownanie iso asme 4JPG

Dodatkowe informacje:

W przypadku wartości "po przecinku" w GPS stosujemy przecinek a w przypadku GD&T kropkę.


Interpretacja:

GD&T (interpretacja według ASME)            GPS (interpretacja według ISO)

  strona inernetowa porownanie iso asme 3JPG


GD&T – Tolerancja wymiaru (np. średnica wałka) ogranicza odchyłki kształtu detalu. Zasada powłoki ma charakter domyślny (Reguła nr 1 według ASME).

GPS – Na całej długości walca, wszystkie wymiary dwupunktowe muszą zawierać się w tolerancji określonej jak na rysunku. 

W przypadku walca możemy mówić o tak zwanej średnicy dwupunktowej. 

Obowiązuje zasada niezależności, która stanowi, że każda tolerancja musi być rozpatrywana osobno a wymiary (np. średnica wałka) nie ograniczają odchyłek kształtu ww detali.

Zasada powłoki zastosowana jest tylko po wprowadzeniu modyfikatora E.


Dodatkowe informacje:

W przypadku realizacji pomiaru średnicy według GPS, możemy rozróżnić dwa przypadki pomiaru w praktyce. Pomiar uproszczony pokazany powyżej (realizacja pomiaru średnicy dwupunktowej za pomocą suwmiarki) oraz pomiar na maszynie CMM według normy. W przypadku podejścia uproszczonego nie jest to interpretacja 1:1 względem normy.

W przypadku pomiaru na maszynie CMM, mówimy tutaj o pomiarze odległości pomiędzy dwoma punktami zlokalizowanymi na zarysie wałka, gdzie punkty te są połaczone linią, która przechodzi przez środek okręgu skojarzonego wyznaczonego metodą najmniejszych kwadratów.

PrzechwytywanieJPG

Sam pomiar przebiega w płaszczyźnie prostopadłej do osi walca, która wyznaczona jest metodą najmniejszych kwadratów (przy wyznaczeniu osi, bierzemy pod uwagę cały wałek - podejście globalne).

Na rysunku powyżej, mamy wizualizację właśnie według metody szczegółowej.

© 2021 MS Technical Support Michał Sieradzki


Powrót do spisu treści tematów związanych z GD&T