GD&T GG - Co to jest modyfikator GG, GX, GN, GC

GD&T GG - Co to jest modyfikator GG, GX, GN, GC

Modyfikator GG - Kryterium skojarzenia: najmniejsze kwadraty (GG - Least-squares association criterion)

GG_2JPG


Znaczenie i zastosowanie

Modyfikator GG stanowi wymiar globalny bezpośredni narzucając kryterium skojarzenia: najmniejsze kwadraty.
Innymi słowy, konstruktor narzuca sposób pomiaru danej cechy mierzonej za pomocą metody najmniejszych kwadratów.

Dodatkowe informacje

Modyfikator GG stanowi globalny wymiar bezpośredni. Tym samym nie rozpatrujemy średnicy wałka w każdym przekroju jak w przypadku modyfikatora LP, lecz do pomiaru średnicy bierzemy pod uwagę wszystkie średnice z całej długość wałka.

Sam pomiar poszczególnych średnic składających się na cały pomiar, przebiega w płaszczyznach prostopadłych do osi walca, która wyznaczana jest metodą najmniejszych kwadratów (jest to domyślna metoda dla wyznaczenia osi).

Jeśli intencją konstruktora jest przejście na wymiar lokalny i weryfikowanie średnicy wałka we wszystkich możliwych przekrojach (weryfikowanie każdej średnicy z osobna), stosując jednocześnie kryterium skojarzenia najmniejszych kwadratów, należy uzupełnić wymiar o modyfikator ACS - all cross sections.


Zapis rysunkowy

GG_4_blogjpg


Interpretacja

GG_5JPG


Modyfikatory GX, GN, GC

Stosując te same podejście jak w przypadku modyfikatora GG, możemy wyróżnić 3 dodatkowe kryteria skojarzenia.

GX - kryterium skojarzenia: największy wpisany
GN - kryterium skojarzenia: najmniejszy opisany
GC - kryterium skojarzenia: minimax (Czebyszew)

GX - kryterium skojarzenia: największy wpisany (Maximum inscribed association criterion)

Zapis rysunkowy i interpretacja

GX FINALJPGGN - kryterium skojarzenia: najmniejszy opisany (Minimum circumscribed association criterion)

Zapis rysunkowy i interpretacja

GN FINALJPGGC - kryterium skojarzenia: minimax (Minimax (Chebyshev) association criteria)

Zapis rysunkowy i interpretacja

GC FINALJPG


Norma: ISO 14405-1:2016

© 2020 MS Technical Support Michał Sieradzki


Powrót do spisu treści tematów związanych z GD&T