GD&T - GPS rysunek (rysunek z wykorzystaniem tolerancji geometrycznych) vs rysunek z wykorzystaniem wymiarów liniowych

GD&T - GPS rysunek (rysunek z wykorzystaniem tolerancji geometrycznych) vs rysunek z wykorzystaniem wymiarów liniowych

Przykład rysunku z wykorzystaniem wymiarów liniowych:

GDT_1jpg

Przykład rysunku z wykorzystaniem tolerancji geometrycznych (GD&T - GPS):

GDT_2jpg

Charakterystyczne dla tego rysunku jest określenie układu bazowego oraz zastąpienie tolerancji na wymiarach liniowych tolerancją pozycji osi otworu.  Dodatkowo wymiary liniowe teraz występują jako tzw. wymiary TED (theoretically exact dimension).

Uwaga: Pole tolerancji wynikające z tolerancji na wymiarach liniowych nie jest tożsame z polem tolerancji wynikającym z zastosowania tolerancji pozycji. Pole tolerancji wynikające z tolerancji pozycji jest to walec o średnicy 0,2 mm.
Walec ten jest prostopadły do bazy A oraz odpowiednio usytuowany względem baz B i C.

Stąd najważniejszy wniosek - przejście pomiędzy rysunkiem wykorzystującym zapis GD&T - GPS a rysunkiem z wykorzystaniem wymiarów liniowych jest rozwiązaniem prowizorycznym, przybliżonym i nie można tego traktować jako przejście 1:1.

© 2023 MS Technical Support Michał Sieradzki


Powrót do spisu treści tematów związanych z GD&T