GD&T - GPS rysunek (rysunek z wykorzystaniem tolerancji geometrycznych) vs rysunek z wykorzystaniem wymiarów liniowych

GD&T - GPS rysunek (rysunek z wykorzystaniem tolerancji geometrycznych) vs rysunek z wykorzystaniem wymiarów liniowych

Przykład rysunku z wykorzystaniem wymiarów linowych:

GDT_1jpg

Przykład rysunku z wykorzystaniem tolerancji geometrycznych (GD&T - GPS):

GDT_2jpg
Charakterystyczne dla tego rysunku jest określenie układu bazowego oraz zastąpienie tolerancji na wymiarach liniowych tolerancją pozycji osi otworu.  Dodatkowo wymiary liniowe teraz wystepują jako tzw. wymiary TED (theoretically exact dimension).
Uwaga: Pole tolerancji wynikające z tolerancji na wymiarach liniowych nie jest tożsame z polem tolerancji wynikającym z zastosowania tolerancji pozycji. Pole tolerancji wynikające z tolerancji pozycji jest to walec o średnicy 0,2mm. Walec ten jest postopadły do bazy A oraz odpowiednio usytuowany względem baz B i C.

© 2018 MS Technical Support Michał Sieradzki