GD&T LP - Co to jest modyfikator LP - Wymiar dwupunktowy - Two-point size

GD&T LP - Co to jest modyfikator LP - Wymiar dwupunktowy - Two-point size

Modyfikator LP - Wymiar dwupunktowy - Two-point size


Znaczenie i zastosowanie

Modyfikator LP stanowi wymiar lokalny i mówi o odległości pomiędzy dwoma punktami przeciwległymi. Punkty te zlokalizowane są na elemencie integralnym liniowym.
Innymi słowy, konstruktor narzuca sposób pomiaru danej cechy mierzonej.

W zależności od kształtu danego elementu geometrycznego, wymiar dwupunktowy można traktować:

  • w przypadku walca jako “średnicę dwupunktową”
  • w przypadku dwóch płaszczyzn jako “odległość dwupunktową”

Dodatkowe informacje


Dla każdego elementu geometrycznego istnieje nieskończenie wiele wymiarów dwupunktowych.
W przypadku zastosowania dla obydwu wymiarów granicznych, modyfikator LP ma charakter domyślny i nie powinien być oznaczany razem z wymiarem liniowym.

Zapis rysunkowyInterpretacja

PrzechwytywanieJPG


Ciekawostka

W przypadku podejścia uproszczonego, możemy traktować interpretację takiego zapisu jako pomiar średnicy za pomocą np. suwmiarki. To oczywiście nie jest interpretacja 1:1.

W przypadku pomiaru według normy z użyciem maszyny pomiarowej CMM (na potrzeby tego opracowania nazwijmy ją metodą szczegółową) mówimy tu o pomiarze odległości pomiędzy dwoma punktami zlokalizowanymi na zarysie wałka, gdzie punkty te są połaczone linią, która przechodzi przez środek okręgu skojarzonego wyznaczonego metodą najmniejszych kwadratów. 

Sam pomiar przebiega w płaszczyźnie prostopadłej do osi walca, która wyznaczona jest metodą najmniejszych kwadratów (przy wyznaczeniu osi, bierzemy pod uwagę cały wałek - podejście globalne).
Na rysunku powyżej, mamy wizualizację właśnie według metody szczegółowej.

Norma: ISO 14405-1:2016

© 2020 MS Technical Support Michał Sieradzki


Powrót do spisu treści tematów związanych z GD&T