GD&T M - Co to jest modyfikator M - Maksimum Materiału (Maximum Material Requirement)

GD&T M - Co to jest modyfikator M - Maksimum Materiału (Maximum Material Requirement)

Modyfikator M — Maksimum Materiału (Maximum Material Requirement) - praktyczna realizacja w praktyce

Maksimum materiału to jeden z najciekawszych modyfikatorów w temacie  GD&T. Jego zastosowanie daje szerokie pole możliwości dla konstruktora takie jak np. możliwość wykonania sprawdzianu pomiarowego czy też poszerzenie pól tolerancji mając jednak na uwadze warunek montażu elementów współpracujących.

Tytułem wstępu - każdy konstruktor konstruujący detal zadaje na rysunku dwa podstawowe pytania.
Pytania te dotyczą istotnych cech mierzonych i traktują o tym "jakie to jest" oraz "gdzie to jest".
W przypadku otworu stanowią o średnicy otworu (średnica z tolerancją - "jakie to jest") oraz o pozycji osi otworu (tolerancja pozycji kontrolująca oś otworu względem baz - "gdzie to jest").

Maszyna współrzędnościowa, realizując pomiar, odpowiada na te dwa pytania osobno, gdyż uwzględnia zasadę niezależności.

Poniżej przykład rysunku kontrolującego wymiar i pozycję otworów (każdy pomiar jest realizowany osobno):

maksimumjpg


W przypadku zastosowania modyfikatora M — Maksimum Materiału (Maximum Material Requirement) zasada niezależności jest wyłączona i maszyna kalkuluje — uwzględnia bonus, który dodaje do tolerancji pozycji otworu czy też wałka.

Podsumowując, maszyna CMM pozwala większym otworom / mniejszym pinom przesuwać się bardziej, gdyż właśnie ze względu na zmianę średnicy, jest na to miejsce podczas późniejszego montażu. 


Poniżej przykład rysunku z uwzględnieniem maksimum materiału oraz tabela pokazująca jak maszyna współrzędnościowa realizuje pomiar (dodaje bonus do tolerancji pozycji cechy uwzględniając zmierzoną zmianę na średnicy):

maksimum 2jpg

Jeśli wałek czy też otwór jest w swoim maksimum materiału, to bonus dodany do tolerancji pozycji jest równy zero. 

W miarę jak średnica otworu powiększa się czy też średnica wałka pomniejsza się, maszyna dodaje coraz to większy bonus wynikający z zastosowania modyfikatora M - Maksimum Materiału (Maximum Material Requirement) . 

Ten bonus równy jest właśnie tej różnicy tj. o ile większy jest otwór czy też o ile mniejszy jest wałek od maksimum materiału dla danej cechy mierzonej.


Terminologia - podsumowanie:

Modyfikator M jako warunek, wymaganie postawione na rysunku:
ISO - MMR (Maximum Material Requirement)
ASME - AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION

Maximum materiału zaobserwowane dla danej cechy mierzonej:
ISO - MMC  (Maximum Material Condition)
ASME - MMC (Maximum Material Condition)

Maksimum materiału dla wałka to wałek o największej średnicy.

Maksimum materiału dla otworu to otwór o najmniejszej średnicy.


Jak widać modyfikator M — Maksimum Materiału (Maximum Material Requirement) daje duże możliwości. 

Umożliwia powiększenie pól tolerancji oraz pozwala na konstrukcję sprawdzianu pomiarowego.

Więcej informacji na temat maksimum materiału, jak wykorzystać ten zapis w praktyce i płynące z niego korzyści finansowe, znajdziecie Państwo na ćwiczeniach w ramach moich szkoleń GD&T, na które zapraszam serdecznie już teraz.

© 2023 MS Technical Support Michał Sieradzki


Powrót do spisu treści tematów związanych z GD&T