GD&T pozycja - Co to jest tolerancja pozycji - Position specification

GD&T pozycja - Co to jest tolerancja pozycji - Position specification

Tolerancja pozycji (Position specification)

Untitledjpg

Tolerancja pozycji, obok tolerancji kształtu, jest najważniejszą tolerancją w temacie GD&T - GPS.

Daje tym samym konstruktorowi, szerokie pole do popisu w temacie kontroli cech mierzonych.

Tolerancja pozycji - zapis rysunkowy wraz z interpretacją: 

pjpg


Tolerowany element:
Punkt, linia prosta, powierzchnia płaska (element integralny lub pochodny).
Linia krzywa i powierzchnia (element pochodny).

Pole tolerancji:
Cylinder w pozycji względem baz. Oś cylindra jest prostopadła do bazy A oraz w odległościach od baz i średnicy jak na rysunku.

Dodatkowe informacje:
W przypadku interpretacji ASME, tolerancja nie ma zastosowania dla elementu rzeczywistego (np. ścianka boczna detalu).
Zastosowanie tylko dla elementu pochodnego z elementu typu FOS (Feature of Size) tj. oś otworu lub płaszczyzna symetrii. 

Tolerancja pozycji powinna odnosić się do baz.  

Wyjątek od tej reguły ma miejsce w przypadku zastosowania  tolerancji pozycji w dla szyku otworów, gdzie możemy zastosować tę tolerancję bez odniesienia do baz. Konieczne jest jednak dodatkowe "związanie" pól tolerancji za pomocą modyfikatora CZ.


© 2020 MS Technical Support Michał Sieradzki


Powrót do spisu treści tematów związanych z GD&T