GD&T tolerancja kształtu - Co to jest tolerancja kształtu wyznaczonego zarysu - Line profile specification

GD&T tolerancja kształtu - Co to jest tolerancja kształtu wyznaczonego zarysu - Line profile specification

Tolerancja kształtu wyznaczonego zarysu ( Line profile specification)

333JPG

Tolerancja kształtu wyznaczonego zarysu, obok tolerancji pozycji, stanowi podstawowe narzędzie w pracy konstruktora nad dopracowaną dokumentacją techniczną.
Pozwala na pełną kontrolę nieregularnych kształtów, które wcześniej pozostawały poza kontrolą w przypadku wymiarowania liniowego.

Pomiar wykonywany jest za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej, która musi współpracować w typ przypadku z modelem 3D.

Tolerancja kształtu wyznaczonego zarysu - zapis rysunkowy wraz z interpretacją:

111JPG

Tolerowany element:

Linia.
Element integralny lub pochodny.

Pole tolerancji:
Kształt wyznaczonego zarysu – odległość pomiędzy dwiema krzywymi oddalonymi od siebie o pole tolerancji jak na rysunku.
Krzywe te są symetrycznie usytuowane względem linii o idealnym kształcie geometrycznym i styczne do okręgów o średnicy pola tolerancji.
Środki tych okręgów leżą na ww nominalnej linii środkowej określonej na rysunku bądź według modelu 3D.


Dodatkowe informacje:

Może odnosić się do bazy lub nie.

© 2020 MS Technical Support Michał Sieradzki


Powrót do spisu treści tematów związanych z GD&T