GD&T tolerancja kształtu - Co to jest tolerancja kształtu wyznaczonej powierzchni - Surface profile specification

GD&T tolerancja kształtu - Co to jest tolerancja kształtu wyznaczonej powierzchni - Surface profile specification

Tolerancja kształtu wyznaczonej powierzchni ( Surface profile specification)


CaptureJPG
Powyżej oznaczenie tolerancji kształtu wraz z dodatkowymi modyfikatorami pola tolerancji. Mówimy tutaj o modyfikatorze CZ (Combined zone) oraz modyfikatorze określającym płaszczyznę próbkowania (Collection plane indicator).

Tolerancja kształtu wyznaczonej powierzchni, obok tolerancji pozycji, stanowi podstawowe narzędzie w pracy konstruktora nad dopracowaną dokumentacją techniczną.
Pozwala na pełną kontrolę nieregularnych kształtów, które wcześniej pozostawały poza kontrolą w przypadku wymiarowania liniowego.

Pomiar wykonywany jest za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej, która musi współpracować w typ przypadku z modelem 3D.

Tolerancja kształtu wyznaczonej  - zapis rysunkowy wraz z interpretacją:

CaptureJPG

Tolerowany element:

Powierzchnia.
Element integralny lub pochodny.

Pole tolerancji:
Odległość pomiędzy dwiema powierzchniami oddalonymi od siebie o pole tolerancji jak na rysunku. 

Powierzchnie te są symetrycznie usytuowane względem powierzchni o idealnym kształcie geometrycznym i styczne do kul o średnicy pola tolerancji. Punkty środkowe tych kul leżą na ww nominalnej powierzchni środkowej określonej na rysunku bądź według modelu 3D


Dodatkowe informacje:
Może odnosić się do bazy lub nie.

© 2020 MS Technical Support Michał Sieradzki


Powrót do spisu treści tematów związanych z GD&T